De bestuursleden zijn afkomstig uit vrijwilligers van scouting Wegelaergroep en ouders van kinderen met een beperking. De bestuursleden zijn geselecteerd op verschillende achtergronden en kwaliteiten waardoor zij gezamenlijk de doelstelling van de stichting kunnen realiseren.

Bestuursleden:

Het stichtingsbestuur van Pallandthuis bestaat uit de volgende bestuurders:

  • Voorzitter: Hans Westenberg
  • Secretaris: Carin van de Craats
  • Penningmeester: Hans Westenberg (tijdelijk)
  • Vertegenwoordiger vereniging: Ed van Iterson (Groepsvoorzitter)*
  • Vertegenwoordiger vereniging: Joke van Veen (Oudervertegenwoordiger)*
  • Algemeen bestuurslid: Henk de Jong
  • Vertegewoordiging Stichting Vreugd voor gehandicapte Jeugd: Paul Oomen

* Vertegenwoordiging vanuit vereniging Scouting Wegelaergroep.