De Stichting Van Pallandthuis heeft tot doel het exploiteren en instandhouden van een verenigingsgebouw ten behoeve van (scouting) jeugd & jongeren met een beperking, alsmede het verlenen van steun aan organisaties en activiteiten die het bovenomschreven doel onderschrijven. De bestuursleden zijn afkomstig uit vrijwilligers van scouting Wegelaergroep en ouders van kinderen met een beperking. De bestuursleden zijn geselecteerd op verschillende achtergronden en kwaliteiten waardoor zij gezamenlijk de doelstelling van de stichting kunnen realiseren.