Nieuws en weetjes

Volg ons

De website is de geëigende locatie om veel informatie te geven.
Snel op de hoogte zijn van het laatste nieuws; volg ons op

Twitter

Facebook

LinkedIn

Start promotie-campagne

De afgelopen jaren heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opstellen en uitwerken van het gekozen nieuwbouwpad, ontwikkelen van de nieuwbouw op papier, uitwerken van de financiën inclusief het selecteren van een aannemer. Het jaar 2016 staat in het teken van de promotie van de nieuwbouw en het werven van voldoende financiële middelen om de nieuwbouw te realiseren. De aftrap is gegeven tijdens de nieuwjaarsborrel bij de Wegelaergroep op zaterdag 9 januari 2016. Natuurlijk kunt ook u een financieel steentje bijdragen.

Club van enthousiastelingen

Tijdens de voorbereidingen hebben wij veel mensen gesproken die ontzettend enthousiast zijn over de nieuwbouw van het Van Pallandthuis. In plaats van te werken met een formeel ‘comité van aanbeveling’ is ervoor gekozen te werken met een ‘club van enthousiastelingen’. Vertel ons waarom jij zo enthousiast bent en we nemen je graag op in de club.

Bestemmingsplan

Zoals bekend is voor de nieuwbouw een (onherroepelijke) bouwvergunning afgegeven door de gemeente Den Haag. Na afgifte hiervan heeft er een herziening van het vingerende bestemmingsplan Belgisch Park (waarin het Van Pallandthuis is gelegen) plaatsgevonden. Voor het perceel Brusselselaan 15 is een nieuwe bestemming vastgesteld zijnde ‘Maatschappelijk - Verenigingsleven’. Het bestuur is in overleg hoe hiermee om te gaan, maar voor de verleende nieuwbouwvergunning heeft deze gewijzigde bestemming geen consequenties.