Nieuwbouw

Na ruim vijftig jaar voldoet het huidige Van Pallandthuis niet meer aan de eisen die tegenwoordig aan de dergelijk gebouw gesteld worden. Daarnaast is het gebouw helemaal niet ontworpen om multifunctioneel gebruikt te worden. Hoogste tijd voor een grote update dan wel nieuwbouw.

Een kleine tien jaar geleden is het bestuur van de Stichting Van Pallandthuis begonnen met idee-vorming en het opbouwen van een financiële reserve met het oog op het toekomstig gebruik. Na een symbolische eerste paal, geslagen door Jetta Klijnsma, om deze start te vieren, zijn veel ideeën en plannen de revue gepasseerd. Uiteindelijk heeft het bestuur besloten dat nieuwbouw de beste optie is voor een gedegen toekomst die past bij de doelstelling en het steeds meer functioneel gaan gebruiken van het nieuwe Van Pallandthuis.

Bij het ontwerpen van de nieuwbouw zijn als belangrijkste doelstellingen / uitgangspunten gehanteerd;

  • open contact met buiten
  • optimale toegankelijkheid voor en eenvoudig gebruik door mensen met een beperking
  • centrale ontmoetingsplek, hal & keuken, met multifunctionele activiteiten ruimtes in verschillende formaten eromheen
  • voldoende mogelijkheden voor opslag voor multifunctioneel gebruik
  • veiligheid voor alle gebruikers

In intensieve samenwerking met de architect, vrp architecten uit Roelofarendsveen, is met de bovenstaande doelstellingen / uitgangspunten een ontwerp voor de nieuwbouw van het Van Pallandthuis gerealiseerd.

In het menu-onderdeel NIEUWBOUW leest u alles over de ontwikkeling en voortgang van de nieuwbouw.