Geschiedenis

Reeds voor de tweede wereldoorlog was er in Scheveningen een gescheiden jongens- en meisjesgroep die onder de vlag van scouting (destijds nog padvinderij genaamd) activiteiten organiseerde voor jeugd en jongeren met een beperking. In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw hadden mensen met een beperking, of zoals dat toen vaak werd genoemd mensen met een gebrek of later handicap, een andere plek in onze maatschappij. Van integratie in de reguliere organisaties en clubs was nog geen sprake. Door het ontbreken van die integratie was het noodzakelijk om voor de groepen een apart / nieuw gebouw te realiseren. Het huidige gebouw, het Van Pallandthuis, stamt uit 1964. In de jaren hieraan voorafgaand hebben veel vrijwilligers en organisaties zich ingezet om tot realisatie van het voor die tijd unieke gebouw te komen.