Gebruik

Na de realisatie van het Van Pallandthuis heeft in de jaren zeventig uitbreiding van het sanitair en overkapping bij de toegang plaatsgevonden waardoor het gebouw beter voldeed aan de eisen. Daarna is het gebouw niet meer groots uitgebreid of aangepakt zodat de huidige voorzieningen zich op het niveau van ‘de jaren zeventig’ bevinden. In de jaren na de realisatie zijn de hoofdgebruikers van het gebouw, de ‘padvinders’ jongens- en meisjesgroep, gefuseerd tot één groep, de Wegelaergroep. De welbekende scoutinggroep voor jeugd & jongeren met een verstandelijke dan wel lichamelijke beperking.

Niet alleen de Wegelaergroep heeft zich ontwikkeld. Ook het gebruik van het Van Pallandthuis is voorspoedig gegroeid, geheel in lijn met de positie die mensen met een beperking in onze maatschappij zijn gaan innemen. Gezamenlijk activiteiten uitvoeren, mensen met een beperking opnemen in reguliere organisaties zijn in deze tijd steeds gewoner geworden en (bijna) niemand kijkt hier meer van op. Deze toegenomen integratie blijkt ook uit het gewijzigde, multifunctioneel en sociaal breder, gebruik van het Van Pallandthuis. Waren in de beginjaren de meisjes- en jongenspadvinders en later de Wegelaergroep de enige huurders/gebruikers van het gebouw, tegenwoordig zien we een uitgebreid en meer divers gebruik van het Van Pallandthuis.

 

Muziekles in het Van Pallandthuis

 

Een voorbeeld van dit multifunctionele gebruik is bijvoorbeeld scouting regio Den Haag die het gebouw gebruiken als trainingslocatie; tevens om andere scoutinggroepen te laten zien dat je met eenvoudige aanpassingen je clubgebouw ook geschikt kunt maken voor mensen met een beperking. Maar ook kinderopvang, muzieklessen tijdens de late middag en vroege avonduren, gebruik door een andere (reguliere) scoutinggroep die door het verdwijnen van haar accommodatie geen onderdak meer had, weekendkampen van collega scouting-groepen. En jaarlijks voetballertjes die het Van Pallandthuis als uitvalsbasis voor hun voetbalkamp gebruiken. Een groep pleegzorg-ouders uit de regio die hun jaarlijkse barbecue met tientallen pleegkinderen bij het Van Pallandthuis vieren. Maar een belangrijke ontwikkeling is ook dat ouders van kinderen met een beperking graag gebruik maken van het Van Pallandthuis voor het geven van een feestje; want je eigen kind in de rolstoel in huis, dat past nog wel. Maar meer kinderen met rolstoelen dat lukt meestal niet. Het gebouw is gegroeid van het eenzijdige padvinders-gebruik naar een gebouw dat multifunctioneel en sociaal breder in gebruik is.