Doelstelling & Bestuur

De Stichting Van Pallandthuis heeft tot doel het exploiteren en instandhouden van een verenigingsgebouw ten behoeve van (scouting) jeugd & jongeren met een beperking, alsmede het verlenen van steun aan organisaties en activiteiten die het bovenomschreven doel onderschrijven.

 

Bestuur Van Pallandthuis
Bestuur Van Pallandthuis

Het bestuur bestaat al langere tijd uit een vaste kern van vijf enthousiaste vrijwilligers (Van links naar rechts: Hans Westenberg, Carin van de Craats, Peter Lechner, Paul Oomen, Henk de Jong). De bestuursleden zijn afkomstig uit vrijwilligers van scouting Wegelaergroep en ouders van kinderen met een beperking. De bestuursleden zijn geselecteerd op verschillende achtergronden en kwaliteiten waardoor zij gezamenlijk de doelstelling van de stichting kunnen realiseren. In deze bijzondere fase van nieuwbouw laat het bestuur zich waar nodig ondersteunen door andere vrijwilligers dan wel door in te huren professionals.