Plan en Tijdpad

Vanaf het moment dat de nieuwbouw is gestart, zal hier een presentatie worden gegeven van het geplande tijdpad van de nieuwbouw. Tot die tijd in grote lijnen de plannen & tijdpaden die het bestuur voor ogen heeft.

Januari 2016
Start promotie nieuwbouw ter verwerving financiële middelen

Mei 2016
Beoordeling voortgang werving en vaststelling of beoogde tijdpad nieuwbouw realiseerbaar is

Augustus 2016
Sloop bestaande pand en start bouw nieuwe Van Pallandthuis