Geldthermometer

Voor het gehele nieuwbouwproject (van idee tot en met inrichting) is een begroting vastgesteld van € 1.495.000. Hiervan draagt de stichting circa € 300.000 uit eigen middelen bij. De overige € 1.200.000 zullen worden geworven bij overheden, fondsen, bedrijven, service-clubs en particulieren. De voortgang is uit de geldthermometer af te lezen.